Home > UPS-noodstroom > Onderhoud

Onderhoud

UPS onderhoud

Onderhoud aan het accusysteem van uw UPS is van groot belang voor de betrouwbaarheid, levensduur en veiligheid van uw noodstroomsysteem. Door regelmatig onderhoud blijft uw accusysteem optimaal functioneren en bent u tijdig op de hoogte als uw UPS-accu vervangen moet worden. Lees waarom UPS-onderhoud belangrijk is en wat het precies inhoudt!

Waarom is onderhoud van uw UPS-accu’s belangrijk?

Het onderhouden van UPS-accu’s is belangrijk om er zeker van te zijn dat het systeem werkt als de netspanning wegvalt. Door de systemen regelmatig te checken, komt u er bijvoorbeeld achter of het systeem de benodigde piekvermogens kan leveren. Blijkt uit onze tests dat het systeem niet optimaal functioneert, dan kunnen we verschillende werkzaamheden uitvoeren, zoals schoonmaken, de batterijen bijvullen en reparaties uitvoeren. 

Daarnaast moet het accusysteem om de zoveel tijd vervangen worden. De standaard levensduur van een UPS-accu is 10 tot 12 jaar, maar onder bepaalde omstandigheden – bijvoorbeeld bij hoge temperaturen of slecht onderhoud – wordt dit niet gehaald. Onze specialisten houden de levensduur goed in de gaten en vertellen u precies wanneer het tijd is voor een nieuw accusysteem.

Wat valt er allemaal onder UPS onderhoud bij Intercel?

UPS-onderhoud bestaat bij Intercel uit verschillende onderdelen. Hieronder vallen onder meer het verrichten van metingen, een visuele inspectie, mechanische controles, en een rapportage met aanbevelingen om de situatie te verbeteren. Hieronder gaan we dieper in op de verschillende onderdelen. 

Meten

Bij het meten voeren we onder meer ontlaadtests uit met onze DC-loadbank, en meten we de interne weerstand. Verder meten we de systeemspanning en ketenspanningen, en kijken we naar de temperatuur van de ruimte en van de accu.

Visuele inspectie

Tijdens de zichtcontrole kijken we naar de ventielen, accupolen, terminaldoorvoer en terminal, en gaan we op zoek naar eventuele lekkages en corrosie. Daarnaast nemen we de toestand van de verbinder en stelling onder de loep.   

Mechanische controles

In sommige gevallen voeren we mechanische controles uit. Hierbij wordt onder meer de staat van de verbinder en stelling gecontroleerd. Deze werkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd als de batterijen vrij geschakeld worden. 

Eisen en voorschriften

Bij UPS-onderhoud kijken we altijd of accusystemen volgens de geldende voorschriften, eisen en normen zijn geïnstalleerd en worden gebruikt.

Werkzaamheden

Gedurende een onderhoudsbeurt verrichten we – indien nodig – kleine werkzaamheden, zoals het reinigen van de blokken en terminals en het invetten van de polen en verbinders. Ook vullen we batterijen met natte cellen bij als dat nodig is. 

Rapportage en advies

Na afloop van de onderhoudswerkzaamheden krijgt u altijd een testrapportage met resultaten en aanbevelingen. Als uit de resultaten blijkt dat er iets niet in orde is, zullen onze technische experts u hierover inlichten en kunnen zij indien nodig verdere werkzaamheden of reparaties uitvoeren. Dit gaat altijd in overleg met u. In sommige gevallen zal het advies zijn uw accusysteem geheel te vervangen.

UPS onderhoudscontract

Intercel biedt UPS-onderhoud in de vorm van een onderhoudscontract. Dit heeft als voordeel dat u weet waar u aan toe bent en niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Bij een onderhoudscontract komen onze technische specialisten jaarlijks langs voor een controle. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw no-breaksysteem stand-by staat bij stroomuitval. Eventuele extra reparaties worden altijd van tevoren besproken. Een ander voordeel is dat jaarlijks onderhoud u een goed idee geeft hoe lang uw batterij nog mee gaat. Als u weet dat uw systeem bijvoorbeeld binnen twee jaar vervangen moet worden, kunt u daar alvast budget voor vrij maken.

Zijn er nog andere mogelijkheden dan een UPS onderhoudscontract?

Naast een onderhoudscontract voor uw UPS-accu’s kunt u kiezen voor het plaatsen van een UPS monitoringsysteem. Dit is een systeem dat de status van de accu continu in de gaten houdt. Het is een eenmalige uitgave die jaarlijks onderhoud (deels) overbodig maakt. Indien er een probleem is, moet u uiteraard wel monteurs laten komen. Intercel kan dit soort systemen snel en deskundig voor u aanleggen. Twijfelt u tussen UPS-onderhoud en UPS-monitoring? Neem gerust contact met ons op voor advies!

Jaco Zeggelaar Intercel

Hulp nodig bij het vinden van de juiste accu?

Jaco Zeggelaar Business Unit Manager UPS
Offerte aanvragen Bel mij terug