Home > Veelgestelde vragen > Veelgestelde vragen

Hoelang gaat een accu mee?

Hoe lang een accu meegaat hangt mede af van hoe vaak en hoe diep de accu ontladen wordt. Verder is het van belang dat de accu goed en met de juiste acculader geladen wordt. Bij normaal gebruik (dat wil zeggen dat de accu niet vaak ontladen en geladen wordt) is een gebruiksduur van 5-8 jaar voor de Gel accu en de AGM accu haalbaar. Wanneer men 2 Volt NiCd cellen toepast kan een gebruiksduur van 10-15 jaar worden gehaald. Wanneer de accu’s vaak ontladen worden gaat dit ten koste van de levensduur van de accu’s.

Ook is het belangrijk rekening te houden met de omgevingstemperatuur. Een normale omgevingstemperatuur is 20°C, wanneer dit hoger wordt gaat dit ten koste van de levensduur van de accu’s.