Home > Kenniscentrum > Wat is de energietransitie?

Wat is de energietransitie?

Was ist die Energiewende

Wat is de energietransitie?

De energietransitie is in volle gang. Maar wat is de energietransitie nu precies? Hoe ziet dit proces er in de praktijk uit, wat betekent het voor jou, en hoe ga je er als bedrijf of individu in mee? Intercel vertelt het je graag op deze pagina.

Energietransitie betekenis

Een beknopte definitie van het begrip energietransitie is de overgang naar een nieuw energiesysteem. In plaats van het huidige systeem, dat gebruik maakt van fossiele energiebronnen als gas, kolen en olie, gaan we over naar een systeem dat draait op schone en hernieuwbare energiebronnen als zon, wind en water. Concrete voorbeelden van de energietransitie zijn het sluiten van kolencentrales en het toenemende aantal zonnepanelen op daken.

Waarom energietransitie?

Nu we de definitie van energietransitie uitgelegd hebben, vraag je je misschien af waarom deze nodig is. Het belangrijkste doel van de energietransitie is het stoppen van klimaatverandering. Fossiele energiebronnen, die nu 95% van ons energieaanbod vormen, zorgen voor veel uitstoot van CO2. Dit broeikasgas zorgt dat het op aarde steeds warmer wordt. Om deze opwarming te beperken tot maximaal 1,5 ℃ moet er dus worden overgestapt naar energiebronnen die geen CO2-uitstoten. Daarnaast raken fossiele energiebronnen op een gegeven moment op, en worden bij verbranding ook andere schadelijke stoffen uitgestoten, zoals fijnstof en stikstof.

Energietransitie Nederland

De energietransitie in Nederland volgt de doelen van het internationale Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd gesloten. Het doel van dit akkoord is het verminderen van de CO2-uitstoot. Die moet in 2030 met 49% verminderd zijn ten opzichte van 1990. In 2050 moeten we in Nederland 95% minder broeikasgassen uitstoten. Om deze doelen te halen, neemt de regering verschillende maatregelen. De overheid zet bijvoorbeeld in op elektrificatie van de industrie en het transport, en het vergroten van het aandeel duurzaam opgewekte energie. Daarnaast kan in de energietransitie waterstof een belangrijke rol gaan spelen.

Wat betekent de energietransitie voor bedrijven?

Alle sectoren hebben met de energietransitie te maken, dus ook bedrijven en de industrie. Zo komt er een CO2-heffing voor de industrie om de overgang naar schone energie te stimuleren. Bedrijven worden door middel van regelingen en subsidies aangemoedigd te elektrificeren. Denk bijvoorbeeld aan het ombouwen of aankopen van elektrische machines in plaats van machines op fossiele energie. Ook het elektrificeren van het wagenpark is een voorbeeld van hoe bedrijven kunnen bijdragen aan de energietransitie.

Voorbeelden energietransitie

Naast de eerder genoemde voorbeelden van de energietransitie, kun je denken aan de opkomst van elektrisch rijden en het bouwen van windmolenparken op zee. Ook de ontwikkelingen op het gebied van waterstof is een voorbeeld van de energietransitie. Voor sommige toepassingen, waaronder zwaar transport en bepaalde industriële processen, is er nog geen elektrische oplossing en wordt er gezocht naar een duurzaam gas. Duurzaam geproduceerde waterstof, oftewel groene waterstof, is een kansrijke optie.

Energietransitie kosten

De energietransitie brengt hoge kosten met zich mee. Er wordt bijvoorbeeld wel eens een bedrag van 1000 miljard tot aan 2050 genoemd. Een betere inschatting is dat de transitie zo’n 1% tot 3% van het BBP gaat kosten, oftewel zo’n 14 miljard per jaar. Dit is erg veel geld, en iedereen zal hier op een of andere manier aan moeten bijdragen. Maar de energietransitie brengt ook grote kansen met zich mee. Zo zorgt de overgang naar groene energie voor werkgelegenheid, innovatie, en uiteindelijk goedkopere energie. En niet te vergeten een schonere wereld.

Hoe draagt Intercel bij aan de energietransitie?

Intercel draagt bij aan de energietransitie door maatwerk accu’s te leveren voor uiteenlopende toepassingen. Met onze accu’s kunnen bijvoorbeeld bouwmachines en voertuigen worden omgevormd van fossiel naar elektrisch. Wij onderscheiden ons door de manier waarop wij accu’s ontwerpen en opbouwen: we bouwen accu’s namelijk op celniveau op in plaats van moduleniveau (cell to pack). Zo kunnen wij ook machines die opereren in extreme omstandigheden elektrificeren. Waar andere leveranciers het niet aandurven een accu voor een funderingsmachine op maat te maken, doen wij dit wel.

Neem nu contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Download whitepaper

8 technische zaken die je moet weten als je wilt starten met elektrificatie

Naam(Required)